Spor Kulübü

Spor Kulübü

Beden Eğitimi derslerinin yanı sıra spor kulübü faaliyetlerimizle, öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini destekliyor ve öğrencilerimizin azimli, disiplini, istikrarlı çalışmayı benimseyip takım çalışmalarına yatkın, hoşgörülü bireyler olmalarını hedefliyoruz.

Drama Kulübü

Drama Kulübü

kulüpte sanat ve kültür terimlerini anlayarak, kültürel farklılıkları keşfetmelerini amaçlamaktayız. Drama faaliyetlerimiz ile kendilerini ifade etme becerilerini, kültür ve sanata ilgi duymalarını ve sanatsal aktiviteleri alışkanlık haline getirmelerini hedefliyoruz.

İngilizce Kulübü

İngilizce Kulübü

Yabancı Dil kulübünde, dönemlik düzenlenen eğitimlerde her öğrencinin yaş ve seviyesine uygun bir rolü olur ve onlar için önceden hazırlanmış senaryoları uygulayarak hem sildenafil effetti positivi çok eğlenirler hem de günlük hayat İngilizcesini uygulayarak öğrenirler.

Matematik Kulübü

Matematik Kulübü

Matematik kulübü’nün amacı,  matematiğe sadece bir ders gözüyle bakmayıp matematiksel düşünceye, matematikle uğraşmaya, matematiğin tarihine, gelişimine ve felsefesine ilgi duyan öğrencileri bir araya getirmek, farklı beklentileri çeşitli yollarla karşılamaktır.

Bilişim Kulübü

Bilişim Kulübü

Bilişim Kulübü‘nün amacı bilişime ilgisi olan öğrencilerin yenilikçi teknolojilerden haberdar olmasını sağlamak ve teknolojiye yön verecek uygulamaları geliştirebilmeleri için yazılım dillerini kolay bir şekilde öğrenmelerinin sağlamaktır.

Resim Kulübü

Resim Kulübü

Kulübün amacı; bireylerin kendilerini çizgilerle, renklerle , biçimlerle ifade ederek, algısal yetiler geliştirmektir.

Satranç Kulübü

Satranç Kulübü

Satranç kulübünün amacı satrancı tüm okulda sevdirmek, boş zamanlarını değerlendirmek isteyen öğrencilere satranç oyunuyla zekâlarını geliştirecek ortam hazırlamak, satranç bilmeyen öğrencilere satranç öğretmek, kendini geliştirmek isteyen öğrencilere eğitim vererek onların daha ileri düzeyde oyuncu olmalarını sağlamaktır.

Akıl Oyunları Kulübü

Akıl Oyunları Kulübü

Akıl oyunları kulübü’nün genel hedefi; öğrencilerimizin düşünme, akıl yürütme, sorun çözme becerilerini geliştirmek ve zihinsel, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemektir.

Fen ve Teknoloji Kulübü

Fen ve Teknoloji Kulübü

Öğrencilerin bilime, fene ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak, doğa olaylarına ilgi duymalarını sağlamak, projeler ve buluşlar yapmalarını teşvik etmektir. Atatürk’ün bilim ve teknoloji hakkındaki düşüncelerini anlamak, bilim adamlarını ve yaptıkları çalışmaları öğrenmek.

Hızlı Okuma Kulübü

Hızlı Okuma Kulübü

Amaç, hafıza tekniklerini okuma hızlarını arttırmak, verimli ve etkin okuma alışkanlığını geliştirmektir. 

Yazılım ve Robotik Kodlama Kulübü

Yazılım ve Robotik Kodlama Kulübü

Robotik etkinliklerinin amacı;Robotik çalışmaları ile öğrencilerimizin teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilgisi ve matematiksel işlemler konularında beceri kazanımlarını amaçlıyoruz.