MİSYON

Değişen ve gelişen dünyada geleceğimiz olan çocuklarımızı çözüm odaklı, ileri görüşlü, muhakeme gücü yüksek, çağdaş, ilkeli, araştıran, geleceğe yön verme potansiyeli taşıyan, öz değerlerine sahip çıkan, dinamik, sosyal, vazgeçmeyen, yardımsever, cumhuriyet değerlerine bağlı, idealist, erdemli ve daha güzel bir dünya için yeni nesil eğitimle geleceği inşa eden ve iz bırakan nesiller olarak yetiştirmektir.

VİZYON

Her çocuk özeldir, ilkesiyle; alanında uzman, mesleğini, çocuklarını seven seçkin eğitim kadrosuyla; kendisi ve dünya ile barışık, insan haklarına saygılı, sosyal sorumluluk bilincine sahip, kültürel değerlerini evrensel değerlerle sentezleyebilen, iletişime ve iş birliğine açık, analitik düşünebilen, kendi dilinde ve başka dillerde okuma ve dil becerilerine sahip, dijital dünya ve teknolojiye hâkim, mutlu bireyler yetiştirmek ve yarınlarımıza ışık tutmaktır. Bilim, sanat, teknoloji ve spor alanlarında dünya ölçeğinde; keşifler ve bilimsel çalışmalar üreten, seçtikleri alanlarda iz bırakan eserleri ile takip edilen bir nesil yetiştirmektir.

KURUCU’NUN MESAJI

“Uzun bir yolculuk ilk adımla başlar. Sonraki adımlarımızın sağlam ve geleceğe yönelik olması ve daha iyi şartlarda eğitim görmemiz için güzel kentimize yeni ve çağdaş eğitim yuvaları kazandırıyoruz.”- Şubat 2006

Evet sevgili dostlar, bu satırlar Beylikdüzü Kurucu Belediye Başkanlığı yaptığımız dönemde, 2006 yılında çıkardığımız Çocuk Dergisinin ilk satırları aslında… Eğitime adanmış ve ülkemizin geleceğine gönül vermiş biri olarak; 12 yıl önce çıkardığımız derginin “Çocuklar Geleceğimizdir” başlığı; bugünü, yıllar öncesinden öngördüğümüzün resmidir aslında… Görev süremiz boyunca, Türkiye 1.’si Yaşar Acar Fen Lisesi başta olmak üzere 13 okul, öğrenci yurtları, öğretmenevi ve spor tesislerini bölgemize kazandırdık. Eğitime dair sorumluluk bilincimiz gereğince, ihtiyaç duyulduğunda 25 yıl önce ücret almaksızın gönüllü öğretmenlik yaparak; “Çocukları, insanlığın umudu ve teminatı” olarak gördük. Kurduğumuz AREV vakfı ile 8 yılda, yediden yetmiş yediye on binlerce insanımıza ücretsiz bilgisayar, İngilizce, Arapça, robotik-kodlama, mesleki kurslar, konferanslar verdik ve binlerce gencimize burs imkânı sağladık. Çeyrek asırlık bu birikimimiz ışığında, bilgi çağının gerektirdiği donanıma ve dünya vatandaşı olabilecek vizyona sahip; bilim, sanat ve spor alanında Türkiye ve dünya çapında derece almaya odaklı ve “iz bırakan” nesiller yetiştirmek üzere ilk günkü aşkla AREV okullarını ülkemize kazandırmanın gururunu/onurunu yaşıyoruz. Her insanın içinde bir dünya saklıdır. Biz çocuklarımıza o dünyayı nasıl görmeleri ve öğrenmeleri gerektiğini gösteriyoruz. Bildiklerinde ve öğrendiklerinde, kapıyı görecekleri gibi; o kapıyı açacak anahtarın da ellerinde olduğunu göreceklerdir. Ve şimdi eğitimde “iz bırakan nesiller” yetiştirme zamanı, AREV’li olmak zamanı…

Vehbi Orakçı

Yüksek Mühendis

Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı