İnstagram
Telegram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

İlkokul

İlkokul

İlkokul

AREV İlkokulu’nda öğrenciler okuma-yazma, okuduğunu anlama, Türkçeyi doğru kullanma, temel matematiksel işlemler, önemli toplumsal ve doğal olaylar hakkında temel bilgiler edinir. Akademik gelişimin yanı sıra programımızın temelinde öğrencimize öğrenme sevgisini aşılamak ve öz farkındalık yaratmak vardır. Öğrencilerimizin bir üst kademe eğitimleri için zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal ve akademik gelişimlerinin eksiksiz tamamlanmasını sağlayarak, dünyayı sorgulayan, hak ve özgürlüklerinin bilincinde, sorumluluk sahibi, demokratik yaşamı benimsemiş ve etik değerleri özümseyen bir eğitim almaları için çalışmaktayız.  Ayrıca Bilişim TeknolojileriGörsel SanatlarMüzik , Beden Eğitimi, Dans ve Satranç ders programlarının içerikleri bireyin güçlü olduğu alanların desteklenmesine uygun olarak planlanır ve uygulanır. Öğrencilerimizin meraklı, hayal gücü gelişmiş, sosyal ve duygusal dayanıklılığa sahip bireyler olması için velilerimiz ile iş birliği içinde çalışıp, öğretmenlerimiz tarafından öğrendiklerini günlük hayatlarına aktaracakları ortamlar hazırlanır.